Dasar Privasi

  Tradelink Dotcom Trading SSM 202003311898 (SA0555280-T) (“belisell.com”) adalah komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Peraturan-peraturan Perlindungan Data Peribadi 2013 termasuk semakan semula. Dasar Privasi ini (“Dasar“) memaklumkan mengenai penggunaan dan perlindungan ke atas maklumat peribadi anda.

  Dasar Privasi ini merupakan penambahan kepada Terma-terma & Syarat-syarat Penggunaan dan memberi penerangan bagaimana maklumat dikumpul dan diterima semasa anda menggunakan laman web Belisell.com, aplikasi-aplikasi rasmi Android atau iOS kami dan semua sub-laman web yang berkenaan (“Laman“). Ia juga memberi keterangan mengenai pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat peribadi anda.

  Penggumpulan dan pemprosesan Maklumat Peribadi

  Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi yang akan mengenalpasti anda sekiranya anda bersetuju untuk menghantar maklumat tersebut untuk pelbagai tujuan melalui Laman kami sebagai contoh, apabila anda melawat, semak imbas laman web kami, mendaftar atau melanggan untuk menjadi Pengguna kami, menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, mengambil bahagian dalam mana-mana kaji selidik, promosi-promosi atau kempen-kempen pemasaran kami.

  Maklumat peribadi yang dikumpulkan termasuk (tetapi tidak terhad kepada) yang berikut:

  • Maklumat akaun seperti nama pengguna, alamat email, nama, jantina, tarikh lahir, gambar profil, nombor telefon bimbit.
  • Lokasi telefon bimbit anda dan/atau sebarang maklumat lokasi seperti lokasi terakhir yang diketahui, lokasi penemuan.
  • Data apabila anda melayari Laman web kami (sebagai contoh halaman dilayari serta penggunaan Produk dan perkhidmatan kami.
  • Maklumat lain yang anda dedahkan berikutan kaedah dan/atau penggunaan seperti mana dinyatakan di atas.
  • Komunikasi lain di antara anda dan Pengguna lain di Laman ini.

  Maklumat peribadi termasuk maklumat-maklumat berkaitan secara langsung dan secara tidak langsung, yang boleh digunakan untuk mengenalpasti atau menghubungi anda.

  Apabila anda melawat Laman melalui komputer, peranti mudah alih atau peranti lain dengan sambungan internet, pelayan Belisell.com akan merekodkan data yang dihantar oleh pelayar anda secara otomatik, contohnya alamat IP anda dan maklumat mengenai lawatan anda (seperti cap masa, tarikh, tempoh dan lain-lain).

  Kami mungkin menggunakan kuki (fail teks kecil yang ditempatkan di memori pelayar atau peranti anda apabila anda melawat Laman) yang akan membolehkan kami mengenalpasti pelayar atau peranti tertentu untuk tujuan memperibadikan isi kandungan pilihan minat anda dengan lebih cepat, dan memudahkan Perkhidmatan dan Laman kami untuk anda. Anda boleh mengurus dan memadamkan kuki melalui tetapan pelayar atau peranti anda. Untuk maklumat lanjut cara-cara berbuat demikian, sila rujuk kepada bahan bantuan pelayar atau peranti anda.

  Sebarang maklumat yang kami kumpulkan dari Pengguna boleh digunakan tetapi tidak terhad kepada cara-cara berikut: –

  • Untuk mengesahkan identiti Pengguna
  • Untuk memperibadikan pengalaman anda di Laman kami
  • Untuk meningkat Laman dan perkhidmatan kami kepada anda
  • Untuk memproses transaksi-transaksi
  • Untuk menghantar email berkala mengenai informasi dan kemas kini, maklumat Produk atau Perkhidmatan berkenaan
  • Untuk mengenalpasti pelawat-pelawat di Platform
  • Untuk mengesan dan mengelakkan aktiviti-aktiviti penipuan
  • Untuk menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan pemasaran
  • Untuk mematuhi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram termasuk peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkenaan dan terpakai.

  Di mana berkenaan, anda diwajibkan untuk memberi maklumat peribadi bagi membolehkan kami memproses permohonan anda untuk menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami. Sekiranya anda enggan berbuat demikian, permohonan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami mungkin tidak dapat diproses.

  Selain daripada maklumat-maklumat yang dinyatakan di dalam Dasar Privasi ini, kami mungkin mengumpul dan berkongsi maklumat dengan platform pengurusan data pihak ketiga atau agensi pengiklanan dan rakan analisis mengenai maklumat lokasi. Maklumat lokasi boleh digunakan dengan sendirinya, diagregatkan atau digabungkan dengan pengecam mudah alih (seperti IDFAs dan Android IDs) dan berkongi maklumat dengan pihak ketiga bagi tujuan pengiklanan, analisis, atribut (mengukur prestasi iklan) dan penyelidikan pasaran.

  Pemprosesan maklumat peribadi anda akan dijalankan berdasarkan undang-undang yang berkenaan. Kami akan mengambil langkah-langkah praktikal dan munasabah untuk melindungi maklumat peribadi dari sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, perkongsian atau pemusnahan tidak disengajakan atau tidak dibenarkan.

  Pengguna boleh disifatkan telah bersetuju terhadap pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat peribadi apabila Pengguna terus berurusan dan menggunakan Perkhidmatan di Laman web kami.

  Sila ambil perhatian bahawa jika anda ingin menghentikan langganan daripada e-mel masa depan, sila ikuti arahan untuk berhenti melanggan di bahagian bawah setiap e-mel.

  Perkongsian Maklumat Peribadi Anda

  Belisell.com boleh berkongsi maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak yang berikut (termasuk pihak di luar Malaysia) untuk tujuan-tujuan berikut:

  • agen-agen dan pembekal-pembekal perkhidmatan yang memberi perkhidmatan berkenaan dengan objektif pengumpulan data termasuk perkhidmatan pemprosesan data;
  • mana-mana orang yang mempunyai tanggungjawab kerahsiaan dan telah mengambil tanggungjawab untuk menyimpan maklumat sedemikian sulit; dan
  • syarikat bersekutu Belisell.com dan sekutu;

  Walaubagaimanapun, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang dan dengan niat baik, sekiranya perlu untuk mematuhi sebarang keperluan agensi penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses undang-undang.

  Kami boleh berkongsi data dan statistik agregat mengenai pengguna-pengguna perkhidmatan kami dan jualan kepada bakal rakan kongsi, pengiklan-pengiklan, penaja-penaja dan pihak ketiga lain yang bereputasi untuk menggambarkan dan menyampaikan iklan yang disasarkan atau untuk lain tujuan yang sah tetapi data dan statistik tidak merangkumi maklumat yang boleh digunakan untuk mengenalpasti anda.

  Akses dan Kemas Kini Maklumat Peribadi Anda

  Sekiranya anda ingin mengakses, mengemaskini, membetulkan atau memadamkan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami di mail@belisell.com dengan memberikan nama, maklumat akaun, nombor telefon atau e-mel anda bersama dengan butiran ringkas permintaan anda. Kami akan berusaha (yang berpatutan) yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda dalam tempoh 21 hari dari tarikh permintaan dan permintaan tersebut mungkin akan dikenakan bayaran yang tertakluk kepada undang-undang perlindungan data di Malaysia.

  Apa yang kami kumpulkan dan simpan (WooCommerce)

  Semasa anda melayari laman web kami, kami akan mengesan:

  • Produk yang telah anda lihat: kami akan menggunakannya untuk, misalnya, menunjukkan kepada anda produk yang baru anda lihat
  • Lokasi, alamat IP dan jenis penyemak imbas: kami akan menggunakannya untuk tujuan seperti menganggarkan cukai dan penghantaran
  • Alamat penghantaran: kami akan meminta anda memasukkannya supaya kami, misalnya, dapat menganggarkan penghantaran sebelum anda membuat pesanan, dan mengirimkan pesanan kepada anda!

  Kami juga akan menggunakan kuki untuk mengesan kandungan troli semasa anda melayari laman web kami.

  Apabila anda membeli dari kami, kami akan meminta anda memberikan maklumat termasuk nama, alamat penagihan, alamat penghantaran, alamat e-mel, nombor telefon, maklumat kad kredit / pembayaran dan maklumat akaun pilihan seperti nama pengguna dan kata laluan. Kami akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan, seperti:

  • Hantarkan maklumat mengenai akaun dan pesanan anda
  • Balas permintaan anda, termasuk bayaran balik dan aduan
  • Memproses pembayaran dan mencegah penipuan
  • Sediakan akaun anda untuk kedai kami
  • Mematuhi segala kewajiban undang-undang yang kita ada, seperti mengira cukai
  • Tingkatkan penawaran kedai kami
  • Kirimkan pesanan pemasaran kepada anda, jika anda memilih untuk menerimanya

  Sekiranya anda membuat akaun, kami akan menyimpan nama, alamat, e-mel dan nombor telefon anda, yang akan digunakan untuk mengisi pembayaran untuk pesanan selanjutnya.

  Kami secara amnya menyimpan maklumat mengenai anda selagi kami memerlukan maklumat tersebut untuk tujuan yang kami kumpulkan dan gunakannya, dan kami tidak diharuskan secara sah untuk terus menyimpannya. Sebagai contoh, kami akan menyimpan maklumat pesanan selama 2 tahun untuk tujuan cukai dan perakaunan. Ini termasuk nama, alamat e-mel dan alamat pengebilan dan penghantaran anda.

  Kami juga akan menyimpan komen atau ulasan, jika anda memilih untuk meninggalkannya.

  Perubahan pada Dasar ini

  Belisell.com boleh mengkaji dan mengubah Dasar ini dari semasa ke semasa untuk menunjukkan perubahan dalam undang-undang, amalan, proses atau struktur perniagaan kita. Walaupun secara umum tidak memungkinkan untuk memberitahu anda mengenai perubahan pada Polisi ini, versi terbaru dari Dasar ini akan tersedia di laman web kami. Polisi ini bukan kontrak, dan juga tidak menunjukkan kewajipan pihak kami dengan pihak lain.

  Dikemas kini pada 21 Oktober 2020.

  Top